top of page

تقدیم به تقدیس تبرع در آئین بهایی!  این مجموعه بواسطه

محفل مقدس بهائیان آذربایجان جمع آوری گردیده

پروژه های بعد از این

جمع آوری اعانات و حلقه طلائی

Anchor 1

پروژه تعهدی محفل ملی بهائیان آذربایجان که در رضوان ۲۰۰۳ آغاز شد​

در آپریل سال ۱۹۶۳ میلادی، آرشیو مرکز جهانی بهائی در حیفا اعانه‌ء بسیار نفیسی را ثبت کرد که در صفحات تاریخ بهائی به عنوان نخستین اعانه تقدیمی به اوّلین بیت العدل اعظم الهی در عالم بهايی ثبت گردید. تقدیمی بسیار ساه، اِلگانت، و در عین حال پر معنا بود، زیرا تقدیمی بخشی از یک جواهر بود که در دست خانواده مدتها سلسله و دست بدست آمده بود و اهدا کننده می بایست با انقطاع آن را تقدیم می‌کرده.  این شخص چقدر شخص صادق و حقیقتاً مومنی بوده که لایق تقدیم چنین هدیه تاریخی به نخستین بیت العدل اعظم باشد.  تقدیمی حلقهء طلایی است از طرف یک مؤمن امر مبارک در جمهوری آذربایجان که در دوران سخت اتحاد جماهیر شوروی و فشارهای بسیار مشکل مذهبی در آنجا به مرکز جهانی بهائی فرستاده شده بود.  فقط تا چند سال قبل از این اعضای همین جامعه بوسیله عوامل کمونیستی شوری اعدام شده بودند، امّا جامعه بهائی آذربایجان باز هم با این فدکاری، با اعمال نه اقوال، دی‌ن خود را ادا کرد و در تبرعات به اولّین بیت العدل اعظم الهی از همه سبقت گرفت.  

قُل یا قومُ انّ بیتَ العدل الاعظم تحت جناح ربّكم الرّحمن الرّحیم أی صونه و حمایته و حفظه و كلائته لانّه أمر المؤمنین باطاعة تلك العصبة الطّیّبة الطّاهرة و الثّلّة المقدّسة القاهرة فَسُلطتُها ملكوتیة رحمانیة و احكامها الهامیّة روحانیّة.

--حضرت عبدالبهاء- الواح وصایا

واقعاً چه افتخاری نسیب جامعه بهايی آذربایجان در سال ۱۹۶۳ شد که نسلها باقی می‌ماند.  بفرموده یکی از اعضای محترم بیت العدل اعظم الهی که در سال ۱۹۶۳ انتخاب شدند بیت العدل این حلقهء طلائی را با عشق و محبت بخصوصی دریافت کرد و به آن آمد که این هدیه را در مخاضن امر در ارض اقدس نگاهداری کند.  وقتی به این اتقاق که درست چهل سال پیش افتاد کمی تفکر می‌کنیم و به مشکلات زمان شوری مینگریم که مملو از محدودیت ها، خطرات سیاسی اجتماعی و ضعفهای اقتصادی اعمال شده در آن زمان می‌توانیم بهتر به فداکاریهای اجاد خود پی بریم که‌ آنها چه گونه در سختیها و مشکلات وظایف خود را انجام داد و شانه خالی نکردند و دیدیم که چه جامعه‌ائی را برای ما باقی گذاشتند.  حقیقتاً همه ما باید افتخار کنیم که اعضای این جامعه فداکار و از خود گذشته هستیم و نیاکان ما چنین جانسپار بودند.  مطمئناً آنها امروز هم از ملکوت ابهی به ما کمک و یاری می‌کنند.  فداکاری و سخاوتمندا آنها بود که این صفحات را در تاریخ آذربایجان رقم زد.

 

امروز محفل مقدس ملّی بهائیان آذربایجان با پروژه حلقه طلائی احبائی عزیز را دعوت به خدماتی والاتر می‌نمایند.  از آغاز فعالیتهای اخیر محفل مقدس بهائیان آذربایجان که بعد از صعود شوری کمونیست دوباره در سال ۱۹۹۲ شروع شد این جامعه با فعالیتهای بسیاری توانسته جایگاه خود را در قفقاز بنیاد کند و در قستمهای مختلف مانند تاسیس تشکیلات و موسسات بهائی، نشر نفحات‌الله، برگذاری کلاسهای روحی، امورات اجتماعی، فعالیتهای جوانان، حفظ اماکن مقدس بهائی، خدمات محلّی، فعالیّتهای سمعی و بصری، و تهیهء موسیقی‌های امری فعالیّت کند.  در سالهای اولیّه کمکهای مالی از طرف جامعه بین‌المللی بهائی میرسید که امورات جامعه جلو رود تا جامعه بتواند روی پای خود بایستد.  امّا در ده سال گذشته این جامعه توانسته خرج خود را از طریق اعانات فداکارانه و سخاوتمندانهء احبای عزیز آذربایجانی پرداخت کند و از جامعه بین‌المللی بهائی کمکی نخواست.

البته زحمات مؤسسات بهائی در ضمینهء تعلیم و تربیت احباء در اهمیّت اشتراک عمومی و متداوم قابل تحسین است که نتیجهء آن انکشافات روحانی و تقویت روحیهء ایثار، و فداکاریهای سخاوتمندان گشت. ما حتی شاهد رفاه جامعه بهائی در آذربایجان، که شامل باکو، بالاخانی، سومگاییت، نخجوان و دیگر مناطق بوده‌ایم.  این باعث شد که سه سال پیش محفل مقّدس ملّی از جامعۀ بین‌المللی بهائی به سمت خودکفایی مالی قدم گذارد.  در نامه‌ایی به بیت العدل اعظم الهی، محفل ملی آذربایجان خواهش جامعه را به خود کفائی در این ضمینه ابلاغ کرد و بنابراین بیت العدل اعظم، با فضل و عنایات بی‌اندازه، درخواست جامعه آذربایجان را پذیرفتند.

با اسم حلقهء طلائی محفل ملّی آذربایجان امروز احبای الهی فرا می‌خواند که خود را برای رسیدن به مرحلهء بعدی انکشاف آماده نمایند.‌‌‌  با شروع سال نوین بهائی در آپریل ۲۰۰۳ جامعهء بهاپی آذربایجان نتنها خود کفائی خواهد داشت بلکه شروع به اهدای تبرعات مرتب و فداکارانه به معهد اعلی می‌نماید.  مهم نیست که اعانهٔ جامعه به بیت العدل اعظم در ابتدا چقدر کم و ناچیز باشد و مهم نیست که سهم ما در ایثار به راه خدا چگونه باشد، مطمئنیم که ایثار باعث وفور برکات حضرت بهاءالله و تأییدات جمال مبارک بر جامعه خواهد شد، جامعه را حفظ خواهد نمود، ادراک و دیدهء ما را بالا می‌برد، قوت‌های روحانی ما را می‌شکوفد، جامعه را بستر دریافت فیض ربّانی می‌کند که عشق الهی از آن معطر است، و آذربایجان را از چشم‌انداز جهانی روشن‌تر می‌نماید.‌‌

همانا که این تاجی پر افتخار شود بر جامعه آذربایجان و ما دوباره بتوانیم به مولای عزیز خود تبرعات فداکارانه و سخاوتمندانه تقدیم نمائیم، چطور که روزی همچنین بود. بیائید آمادگی خود را در خدمت به امرالله با عمل نشان دهیم.  وقتی که اعضای محفل مقّدس ملّی در ماه آپریل ۲۰۰۳ به ارض اقدس برای انتخاب بیت العدل اعظم رفتند این اعانه را با دست خواهند برد و از طرف جامعه بزرگتر آذربایجان تقدیم خواهند کرد.  تقدیم این تبرع نمادیست که یاد آور آن حلقهء طلائی سال ۱۹۶۳ خواهد بود که به حضور اولین بیت العدل اعظم الهی تقدیم شد.

محفل ملّی ادعیه می‌نماید که جمال مبارک این جامعه را با چشم عنایت بنگرد، بخشش مبذول دارد، و با لطف و عنایات خود اعانهء این جامعه را در را خدا مقبول دارد.

با عشق و محبت،

محفل مقدّس ملَی بهائیان آذربایجان

اکتبر ۲۰۰۲

نویسنده و عضو قدیمی جامعهء باکو جناب صلاحتدین ایوبوف در کتاب خود در مورد تاریخ امر در آذربایجان مینویسد که این خانواده نامشان آقای بالا-آقا اٌوروجوف و خانمش کبری اٌوروجوف بودند که این حلقهء طلا را از طرف جامعه آذربایجان تقدیم کردند.  آنها در باکو زندگی کردند و فامیل جناب علی‌اکبر نخجوانی و عزت خانم اُورجوف بودند

Anchor 1

سال سخاوتمندی

Проект Национального Духовного Собрания бахаи Азербайджана, введенный в февраль 2018

26 февраля 2018 года

 

Общине Бахаи Азербайджана

 

Дорогие друзья,

Бог создал нас, чтобы мы отражали собой Его сияние, величие и красоту. Он создал нас с единственной целью – чтобы мы познали Его и поклонялись Ему, жили в служении, улучшая наш мир. Бахаулла в Наисвятой Книге любую работу, выполняемую в духе служения человечеству, приравнивает к поклонению Богу.

 

Национальное Духовное Собрание бахаи Азербайджана, полагаясь на поддержку духовных сил, порожденных  празднованием 200-летия со дня рождения Бахауллы, объявляет, что с 28 февраля 2018 года начинается год щедрости и жертвенности. Мы приглашаем каждого члена нашей общины, независимо от его нынешнего состояния,  искренне, смиренно и с любовью  посвятить свое время и энергию для того, чтобы привлечь к участию в служении нашему обществу своих друзей, родственников, соседей, знакомых, школьных друзей и коллег.

 

Этот год войдет в нашу историю как Год Щедрости. Друзьям, чтобы перейти на новый уровень щедрости, следует приложить осознанные и подкрепленные знанием усилия для расширения ее пределов в личной жизни. Им следует, не смотря на влияние окружающего мира,  щедро и жертвенно посвятить свое время и средства улучшению положения в своих соседствах и в целом в обществе. Нам следует работать над собой и воспитывать своих детей так, чтобы изжить из себя страх потери. Мы должны стремиться быть как солнце, которое щедро оделяет всех теплом и светом; как облака, которые, не боясь развеяться, щедро окропляют водой все живое, ведь мы верим, что щедрость должна быть подобна роднику, постоянно пополняющемуся из невидимого источника.

 

Мы должны быть подобны фонтану или источнику, постоянно опустошающему себя ото всего, что он имеет, и постоянно наполняющемуся из невидимого источника. Постоянно отдавать на благо наших ближних, не останавливаясь перед страхом бедности и полагаясь на непогрешимую благодать Источника всякого богатства и всего благого, - вот секрет правильной жизни.

—Шоги Эффенди

 

Мы, нынешнее поколение бахаи, должны воспитывать свой дух, стремясь к достижению этой высокой цели, начиная со служения своему соседству, обществу и нашей любимой Вере. Разве может быть большая милость, чем жить в радости служения? В своей книге «Секрет Божественной цивилизации» Абдул-Баха так пишет об этом:

Разве мыслима большая награда для человека, если ощущает он в душе своей благодать, ниспосланную Богом, если становится он поборником мира и спокойствия, счастья и благополучия собратьев своих? О, да, во имя Единого истинного Господа, не существует более великой милости и более совершенного счастья.

—Абдул-Баха

Национальное Духовное Собрание бахаи Азербайджана приглашает вас принять участие в годе щедрости и подумать над тем, как и чем вы можете служить нашему Делу. Возможно, нам следует начать с того, чтобы присмотреться к своему соседству и задаться некоторыми вопросами. Кто наши ближайшие  соседи? Здороваемся ли мы с ними при встрече, справляемся ли о том, как они поживают? О чем они хотели бы поговорить? Можем ли мы оторваться на несколько минут от суматошной жизни, навязанной нам современными темпами, и поинтересоваться, как у них дела? Чем мы можем им помочь? В какой форме лучше сделать это? Поговорим о том, что их заботит, в чем они нуждаются, что их интересует? Перенесем свой взор от своих желаний на их желания и потребности, какими бы благородными ни были наши собственные? Выслушаем их со всем великодушием, участием, смиренностью и с готовностью делиться? Поищем возможности оказать им бескорыстные услуги?  Справимся о состоянии здоровья пожилых соседей? Подружимся с детьми и подростками, которые бесцельно слоняются по улице?  Соберем их, узнаем про их интересы и попробуем поделиться с ними своими знаниями и умениями? Может, мы забыли о ком-то из своей родни? Помним ли мы, когда последний раз виделись с бабушкой и дедушкой?

 

Может мы сами обратимся к нашему Местному Духовному Собранию и посоветуемся о том, как и какой области служения мы можем себя посвятить. Давайте в предстоящем году больше фокусироваться на том, чем мы можем поделиться. Подумаем над тем, какое место в наших мыслях занимает наше участие в фондах Веры. Как часто мы задумываемся об этом? Каков уровень проявления нами Божественных качеств щедрости и великодушия во время смиренного пожертвования в фонды Веры, а также в других аспектах нашей жизни?

 

Национальное Духовное Собрание призывает всех друзей в единстве поразмышлять о том, как мы можем проявить в предстоящем году своим поведением, словами и поступками свою щедрость, расширить наше понимание щедрости, получить новые духовные озарения и знания.

 

Бахаулла  заверяет нас, что, проявляя великодушие и щедрость, мы становимся богаче. Мы приобретаем тогда, когда отдаем.

 

Будущая цивилизация, которую предвидел Бахаулла, — процветающая, где обширные ресурсы мира будут направлены на возвышение и возрождение человечества, а не на его унижение и разрушение.

—Всемирный Дом Справедливости

 

Для того, чтобы изучить концепцию щедрости и начать искать секрет правильной жизни, размышлять над наставлениями Шоги Эффенди, Национальное Духовное Собрание бахаи Азербайджана объявляет об открытии веб-сайта «Фонд бахаи, щедрость и тайна правильной жизни». На сайте представлены материалы на азербайджанском и русском языках. Посвятим же в году щедрости свое время тому, чтобы понять, с какой целью Абдул-Баха говорит нам: 

 

Разве мыслима большая награда для человека, если ощущает он в душе своей благодать, ниспосланную Богом, если становится он поборником мира и спокойствия, счастья и благополучия собратьев своих? О, да, во имя Единого истинного Господа, не существует более великой милости и более совершенного счастья. 

—Абдул-Баха

 

www.bahaifond.az

 

С пламенными приветствиями бахаи,

Национальное Духовное Собрание бахаи Азербайджана

 

все служат

bottom of page