top of page

تقدیم به تقدیس تبرع در آئین بهایی!  این مجموعه بواسطه

محفل مقدس بهائیان آذربایجان جمع آوری گردیده

حقوق الله

حقوق الله

حکم واجب کتاب مستطاب اقدس است 

مساویست با نوزده درصد منفعت بعد از پرداخت خرج 

به بیت العدل اعظم الهی راجع است

از سن ۱۵ سالگی به بعد واجب است

فقط برافرادی واجبست که دارائیشان به ۱۹ مثقال طلا برسد

تبرعات بهائی

 داوطلبانه می باشد

مساویست با بالاترین درجه سخاوت و فداکاری شخص 

 به صندق محافل مقدس روحانی راجع است

در همه سنین مقبول است خصوصاً اطفال و نو جوانان

احباء بدون توجه به درجه فقرشان باید سخاوتمند باشند 

تفاوت حٌقوق الله (حق خداوند) 

با تبرّعات صندوق محفل روحانی

 

این وب سایت توسط محفل مقدس ملّی بهائیان جمهوری آذربایجان طراحی و ارائه شده و هدفش آشنایی مؤمنان امر با مبادی و اصول روحانی و معنوی تبرّعات به صندوق بهائی است.  این سایت حقوق الله نیست و تبرّعات به صندق با حکم حقوق الله (حق خدا) تفاوت بزرگی دارد.  دوستانی که علاقه‌مند به فراگیری حکم حقوق الله هستند باید با نمایندگان حقوق الله در ناحیه خود تماس گرفته با آنها مشورت کنند.

آنقدر می‌توان گفت که در کتاب مستطاب‌اقدس حکم حقوق الله بر بهائیانی که سنشان به ۱۵ سالگی و دارائیشان (پس از خرجهای واجب و ضروری) به ۱۹ مثقال طلا میرسد، فرض است. منظور از دارائی پس از خرج در اینجا یعنی پس‌انداز شخصی.  پس برای حساب کردن سرحد واجد شرایط بودن می‌توانید ۱۹ را با (یک مثقال طلا ۳/۶۴۲ گرم) ضرب کنید و حاصل آن را با قیمت یک گرم طلا در بازار روز همچنین ضرب نمائید (یعنی قیمت یک گرم طلا ضرب در ۳/۶۴۲ ضرب در ۱۹).  نتیجه به دست آمده سرحدّیست که شما را به این حکم مقدّس واجد و شرایط می‌کند. هر زمان اندوخته شخصی به این حدّ نزدیک شد، مؤمن دلباخته جمال اقدس‌ ابهی موظف است ۱۹ درصد آن اندوخته را با عشق و رضای تمام به حق بپردازد. حقوق الله بواسطهٔ نمایندگان مؤسسه بین‌المللی حقوق الله به بیت‌العدل اعظم الهی راجع است. دوستان عزیز بهایی باید برای پرداخت حقوق خداوند با نمایندگان حقوق الله مستقیماً تماس بگیرند!

حقوق‌الله را به هر نفسی نمی‌توان داد.  این کلمه حقّ است. باید حقوق‌ الله نزد نفوس امین جمع گردد و بعد به ید امنای الهی بساحت اقدس ارسال شود.  (ترجمه غیر رسمی)

-حضرت بهاءالله

و امّا مشارکت در تبرعات بهائی و صندوق محفل مقدّس روحانی موکداً داوطلبانه است ودر غیر اینصورت اعانه بهائی محسوب نیست.  کلیه موارد آموزشی در این سایت فقط برای تشویق مؤمنین جمال مبارک است که در این وادی قدمی نهاده خود را با دو مهارت "بخشندگی" و "فداکاری" ورزیده کنند، بینش خود را در کمک به همنوع والاتر نمایند، بفرموده هیکل مبارک خصلت و کرامت‌های درونی را تقویّت کنند، جامعه‌ای پویا بسازند، و به همه نوع بشر عشق بورزند. در این مفهوم بیت‌العدل اعظم الهی به ما می‌آموزد که تبرّعات به صندوق مقدّس بهایی، هم مسؤلیت خطیر ماست و هم منبع وفور و فزون برکت‌ها.

کلمه "سخاوت" و "فداکاری" اصلاً  در نسخ آیه مبارکه کتاب مستطاب اقدس در مورد حقوق الله پیدا نمی‌شود، زیرا پرداخت حق خداوند حکم الهیست و در کتاب مبارک دقیقاً به میزان ۱۹ درصد (بعد از پرداخت خرجهای ضروری) معین گردیده.  این محاسبه هیچوقت‌ با سخاوت و یا فداکاری یک شخص نوسان نمی‌کند.  به عبارتی می‌توان گفت که وقتی یک فرد بهایی، حقوق الله خود را می‌پردازد از روی گشاده‌دستی و فداکاری نیست بلکه از روی عشق و محبت او در اطاعت از احکام الهی و تسلیم خاضعانه و عاشقانه او به قانون کتاب مستطاب اقدس است.  بیت‌العدل اعظم الهی میان این دو مؤسسه مقدس وجه تمایز قائل شده و به دوستان عزیز بهائی توصیه فرموده‌اند که قانون کتاب در مورد حقوق الله حتی برتری دارد به تبرّعات و دوستان می‌توانند بعد از پرداخت حقوق خدا درکمال سخاوت و فداکاری تبرّعات خود را به صندوق اهدا کنند. اهمیّت اهدای تبرّعات در رشد خواص انسانی مأثر است و اهمیت حقوق الله در رشد جامعه بشری تأثیر دارد.  هماهنگی این دو هم بشر و هم جامعه بشریت را رشد و نمو می‌دهد.  جمال‌مبارک در مورد حقوق الله میفرمایند: "اگر حقوق الله را اداء می‌نمودند، عباد آن ارض آسوده بودند."

تقدیم تبرّعات به صندوق محافل نمی‌تواند جزئی از پرداخت حقوق‌ الله محسوب گردد... بعلاوه اگر کسی حقوق‌ الله مدیون باشد و نتواند از عهده حقوق‌ الله و تبرّعات هر دو برآید تادیهء حقوق‌ الله بر تقدیم تبرّعات ارجحیّت دارد. امّا اینکه در تعیین موجودی یک فرد که باید از حقوق‌ الله پرداخت گردد آیا ممکن است پرداخت تبرّعات را بحساب در آورند یا نه مسئله‌ای است که باید به قضاوت شخصی افراد محوّل ساخت تا هر کس در این باره طبق اوضاع و احوال خود تصمیم گیرد. (ترجمه‌غیررسمی)

-بیت‌العدل اعظم الهی

تقدیمات به صندوق تبرعات بهائی (که برای حمایت از فعالیت‌های محفل مقدس می‌باشد) یکی از مسؤلیتهای مبرم در امر مبارک است بسیار ضروری و اساسی است، و حتی دارای اهمیتی بنیادی.  پس بعد از  پرداخت حقوق الله این وظیفه هر فرد بهائی محسوب می‌شود! (ترجمه‌غیررسمی)

-حضرت شوقی افندی

 

دعا التماس برای تأئید و قبول خداوند از حقوق الله ما

 بسم ربنّا الاقدس الاعظم العّلی الابهی

سبحانک یا ربّ الکائنات و مرجع الممکنات اشهد بلسان ظاهری و باطنی بظهورک و بروزک و انزال آیاتک و اظهار بیّناتک و باستغنائک عن دونک و تقدیسک عمّا سواک اسالک بعز امرک و اقتدار کلمتک ان تویّد الذی اراد ان یؤدی ما امرته به فی کتابک و یعمل ما یتضوّع به عرف قبولک انک انت المقتدر الفّیاض الغفور الکریم.

-حضرت بهاءالله

(ترجمه غیر رسمی بیان:  پاک و بزرگی تو ای خداوند هستی، ای مرجع همه موجودات، شهادت میدهم با زبان ظاهری و باطنی خود به ظهور و تجلّی تو و نزول آیاتت و اظهار بیّناتت و به بی‌نیازی تو از غیر خود و مقدّس و مبرّا بودنت از عالم مادّی.  استدعا می‌نمایم به عزّت و اقتدار کلامت که تأیید دهی کسی را که عزم کرده اداء کند آنچه را در کتاب مقدس خود به او امر فرموده‌ایی و عمل کند به آنچه که رایحهٔ قبول تو از آن ساطع میگردد.  همانا تو مقتدر، فیض دهنده، بخشنده، و کریمی.)

bottom of page