top of page

تقدیم به تقدیس تبرع در آئین بهایی!  این مجموعه بواسطه

محفل مقدس بهائیان آذربایجان جمع آوری گردیده

پرسش و پاسخ

 

۱.  من چگونه می‌توانم در تبرّعات بهائی بطور منظم شرکت کنم؟

در وحلهٔ اول بهتر است که با محفل مقدّس روحانی محل خود مشورت نمائید و سؤال کنید که تبرّعات خود را چگونه می‌توانید به دست خزانه‌دار برسانید.  اگر خزانه‌دار در درسترسی نباشد، در بعضی از جوامع بهائی احباء تبرّعات خود را در پاکت اعانه قرار داده از طریقی به خزانه‌دار محفل می‌فرستند.  در جوامع بسیار بزرگ شاید خود محفل روحانی تصمیم گیرد صندوق اعانات بهائی ترتیب داده و در مرکز محل، زیر نظر خزانه‌دار و در جائی موقّر و محترم نسب کند تا احباء بتوانند اعانه‌های خود را در محیطی کاملاً روحانی به صندوق بیاندازند.  روی صندوق تبرّعات معمولاً دستورالعمل‌هائی در ماهیّت روحانی تبرّع در آیین بهائی نوشته شده.  در آذربایجان محفل روحانی احباء را تشویق می‌نماید قبل از اینکه پاکت اعانه خود را به صندوق باندازند نام خود را روی پاکت تبرّع نوشته و اعلان کنند در کدام منطقهٔ جغرافیايی زندگی می‌کنند.  خزانه‌دار محفل تنها کسی است که کلید صندوق را نگهداری می‌کند.  اگر شما بطور فیزیکی قادر به ارسال پاکت اعانهٔ خود نیستید، باید با خزانه‌دار محفل تماس گرفته و وقت دیدار در منزل خود تعیین کنید.  احدی نباید از ایثار اعانه به صندوق بهائی محروم گردد زیرا این یک موهبت الهی است که حضرت‌بهاءالله به عنوان امتیاز روحانی برای همه مؤمنین تعیین نموده‌.      

 

۲.  اگر من حضرت‌بهاءالله را بعنوان پیامبر خدا برای این دور اعظم قبول نکرده‌ باشم آیا می‌توانم به صندوق بهائی اعانه تقدیم کنم. 

خیر! تقدیم تبرّع به صندوق بهائی موهبت الهی است و این موهبت به آنهائی تعلق می‌گیردکه حضرت‌بهاءالله را بعنوان پیامبر خدا در این دور اعظم قبول کرده‌ عهدشان را با خدا تجدید نموده‌اند. خواهشمندست برای اطلاعات بیشتر صحفهٔ آثار مقدّسه این سایت را مطالعه فرمائید و شمارهٔ هشت چشمه خروشان را هم بخوانید.

محور رابطهٔ روحانی میان حضرت‌بهاءالله و پیروانش بر اساس عهدیست الهی که مستلزم پیوند انسان است با پیام الهی از طریق ستایش او، اطاعت احکام او، تلاوت آیات و نماز، گرفتن روزه، شرکت در ضیافات، فروتنی، درستکاری، تربیت اخلاق، احترام، خدمت به همنوع، عشق به جامعهٔ بشریّت، زیارت اعتبات مقدّسه، سخاوت، فداکاری، بخشندگی به صندوق بهائی، و بسیاری احکام و تعالیم الهی برای این دور اعظم.  بنابراین، رابطهٔ مؤمن و حضر‌ت‌بهاءالله ورای پول دادن به صندوق است بلکه این ارتباط قلبی شخص است با فرستادهٔ خدا در این عصر جدید.  اگر فرد مایل به تجدید عهد خود با خداوند و اجرای احکام او نباشد، پس پرداخت مقداری پول از برای چیست و چه حدفی را دنبال می‌کند؟

۳.  پدرم بهايی نبوده و برحمت ایزدی پیوست. آیا می‌توانم به یادبودش اعانه دهم؟  مادرم در قید حیاتست ولی بهائی‌ نیست.  آیا می‌توانم به نام او تبرّع به صندوق بهائی تقدیم کنم.

حتماً...  چون حضرت‌بهاءالله را بعنوان مظهر ظهور الهی در این دور اعظم قبول کرده‌ائید، باید بدانید که در این دور خداوند فرزندان را به واسطه‌گی ابوین خود قبول کرده. شما باید بیشتر بکوشید و به بقای روح پدر خود دعا و مناجات کنید.  حضرت‌عبدالبهاء می‌فرمایند: "ترقّی روح انسانی بعد از قطع تعلّق از جسد ترابی در عالم الهی، يا بصرف فضل و موهبت ربّانی و يا بطلب مغفرت و ادعيه خيريّه سائر نفوس انسانی و يا بسبب خيرات و مبرّات عظيمه که بنام او مجری گردد حاصل شود."  نام خود را روی پاکت تبرّع بنوسید و عنوان بفرمائید "به یادبود پدرم (نام ایشان)".  قبض به نام شما و به یادبود پدر بزرگوارتان صادر خواهد شد!

در مودر مادرتان که در قید حیات تشریف دارند البته شما می‌توانید هر زمان از طرف خود به صندوق بهائی تقدیم فرموده و در جوف پاکت عنوان نمائید: "به افتخار مادرم (نام ایشان)". 

۴.  بنده هیچ احتیاجی به قبض و رسید ندارم.  آیا می‌توانم از خزانه‌دار خواهش کنم قبض صادر نکند؟‌

بله می‌توانید!  شما بکلی آزادید که از خزانه‌دار محفل‌تان خواهش کنید برای شما قبض صادر نکند.  امّا به این مهم هم واقف باشید که محافل مقدس روحانی دستورنامه دارند که برای هر تبرّعی بدون اختلال، قبص شماره‌دار و دو‌نسخه‌ایی صادر کنند.  بیت‌العدل اعظم الهی میفرمایند: "محافل مقدّس ملّی موظفند که اطمینان حاصل کنند که برای هر تبرّعی قبض رسمی صادر می‌شود، و کلیهٔ مداخل و مخارج محفل بطور رضایت‌بخشی در کتب حسابداری محفل درج می‌گردد."  حضرت‌عبدالبهاء برای هر اعانه‌ به صندوق بهائی قبض صادر می‌فرمودند.  حتماً برای این تبادل و تعامل میان جان و جانان، معانی عمیق‌تری هست که ممکن است امروز برای ما روشن نباشد ولی بمرور که تبرّع می‌دهیم و قبض دریافت می‌کنم واضحتر خواهد گشت. این قبض یک قبض معمولی نیست که پس از خرید و فروش به ما داده می‌شود. خیر! این قبض گویای حکایتی‌ است میان عاشق و معشوق...  برای مطالعه بیشتر در این موضوع لطفاً به شماره ده چشمهٔ خروشان مراجعه کنید.

  

۵.  من همین دیروز بهائی شدم.  بنظر شما اجازه هست به صندوق بهائی اعانه تقدیم کنم؟

اختیار دارید!  حتماً...  شما از دیروز در جُرگهٔ همگامان امر الهی محسوب می‌شوید.  چه افتخاری والاتر از این؟  بیت‌العدل اعظم الهی می‌فرمایند: "هنگامی که روح انسان، حضرت‌بهاءالله را بعنوان مظهر ظهور الهی برای این دور اعظم می‌پذیرد و عهد خود را تجدید می‌کند، او باید تدریجاً جنبه‌های زندگی خود را با اهداف الهی هماهنگ کند—چه زن چه مرد.  زیرا او دیگر در جرگه همگامان امر الهیست و به او امتیازی فضل شده که اجازه ایثار اموال مادی خود را در راه پیشرفت امر دارد، هرچقدر هم که تبرعات او جزئی بنظر آید." (ترجمه غیر رسمی)

۶.  بنده با خانمی غیربهائی ازدواج کرده‌ام و ایشان اصلاً راضی نمی‌شود اعانه مالی به صندوق بهائی تقدیم کنم.  در این وضعیت سخت برای یک فرد بهائی چه گزینه‌هائی وجود دارد؟

ازدواج یک رابطهٔ مقدّس روحانیست که در آن زن و شوهر باید برای انکشاف شخصی خود و خانواده خود روزانه با محبّت و یکرنگی مشورت کنند.  اگر همسر شما با تقدیم تبرّع به صندوق مخالفت می‌کند، شما باید با او صمیمی باشید و تعهدات معنوی خود را با او درمیان گذارید. حتی آثار الهی مندرج در این سایت را برای او بخوانید.  اگر باز هم ایشان راضی نشد که شما در این مهم شرکت کنید شما می‌توانید خدمات غیرمالی تقدیم کنید.  مثلاً با ایثار وقت و تلاش‌های خود به خدمت به جامعه در کمال فداکاری و سخاوت و رفاه جامعه بشریّت.  شما می‌توانید نیّت کنید و در منزل خود ضیافت نوزده روزه بگیرید، کلاسهای روحی را میزبان شوید و مجالسی دیگر را میزبان گردید.  بعلاوه این شما می‌توانید برای مجالس بهائی با فداکاری بسیار غذا و کیک بپزید و با عشق تقدیم کنید.  تبرّع در راه خدا می‌تواند جنبه‌های غیر نقدی بخود بگیرد مادام که با روحیهٔ ایثار همراه باشد زیرا مقصد، بخشندگی فداکارانه‌ است و مقدار، حالت، و نوع اعانه ابداً مطرح نیست.

مثلا از حرفه خود برای ایثار، خدمت، و سخاوت استفاده کنیم.  اگر نقاش هستیم، با عشق فداکاری، مرکز بهائی محل خود را رنگ آمیزی کنیم، اگر کارمند بانک هستیم، می توانیم به جامعه خدمت کنیم تا در خرج و دخل صرفه جویی کند و یا در آیندهء جامعه سرمایه گذاری کند. اگر پزشک هستیم، شاید بیماران را به رایگان ببینیم و وقت و دانش خود را در اختیار جمال قرار دهیم، اگر متخصص کامپیوتریم، می‌توانیم در جامعه مشغول باشیم و اطمینان حاصل کنیم که رایانه‌ها همیشه فعال هستند. این خدمات، اگر با روحیه سخاوت و فداکاری انجام شود، قطعاً از صمیم قلب از جانب حضرت بهاءالله به صورت مشارکت پذیرفته خواهد شد. خداوند از هیچ نفسی جز به اندازه توانایی او توقع ندارد.  بخشندگی و انگیزهٔ شخص، در موقع تقدیم ارزیابی می‌شود چنانچه که از اوّل امر همینطور بوده.

 

می‌گویند خانم سالمندی در روستائی سر ظهر نان و پنیری می‌خورده. وانگهی می‌شنود که حاجی‌امین از روستا می‌گذرد و راهی ارض مقصود است.  مادر پیر از جای خود بلند شده نان و پنیر را می‌پیچد و به دست حاجی‌امین می‌رساند که ''قربان! این اعانه را از من قبول کن.'' ‌حاجی‌امین آن لقمهٔ نان و پنیر را چنان که دریافت کرده بود به دست مبارک حضرت‌عبدالبهاء می‌رساند.  می‌گویند موقع نهار بوده که اعانه بدست سرکار آقا می‌رسد و ایشان آنقدر مسرور و خوشحال می‌شوند که آن نان و پنیر را به چند قسمت بریده میان زائرین پخش می‌کنند.  ایشان در مورد مقام والای فداکاری و سخاوت در لحظهٔ تقدیم تبرّع بیاناتی برای زائرین می فرمایند. پس رضای حق در پول دادن نیست بلکه به روحیهٔ ایثار است.

به این مسئله مهم هم توجه بفرمائید که مشورت با همسر در مورد مسائل زندگی هیچوقت تمام شدنی نیست و شما نباید با یک بار مشورت کردن برای یک عمر نتیجه‌گیری کنید. انسان یک موجود پویاست و همیشه در حال عوض شدن و انکشاف.  بینش اجتماعی‌ انسان همیشه در حال رشد و نمو است و روابط انسان‌ها و خصوصاً زن و شوهر همیشه در حال ترقی.  پس نباید با یک دفعه صحبت ناامید شد.  ما باید بطور متمادی و با صداقت و صبر درهای مشورت را همیشه باز نگاه داریم.  روزی خواهد آمد که همسر شما قبول خواهند کرد اگر صداقت و صمیمیت شما را در این کار حس نماید.  در سالیان سال که با همسرتان زیر یک سقف زندگی می‌کنید می‌توانید یواش یواش برا آینده خود و خانواده تصمیم صحیح بگیرید ولی حفظ اتحاد شرط اوّل است و هم شما و هم همسر شما و هم بچه‌های شما باید بخشندگی را که یکی از خصائص خداوند است یاد بگیرند.

۷.  تعهد به صندوق محفل روحانی یعنی چه؟  و فرق تعهد با تبرّع منظم چیست؟

بعضی مواقع برای برنامه‌ریزی و یا پیش‌بینی مقدار  اعانات برای اجرای بعضی مقاصد و برنامه‌های محفل، از طرف خزانه‌دار اوراقی بنام تعهدنامه بین احباء "بطور عمومی" پخش می‌شود.  تعهد به صندوق معمولاً در مواقعی اعلان می‌گردد که محفل احتیاجات مخصوصی دارد و برای رسیدن به برنامه‌های مشخصی احتیاج به مقدار معینی دارد.  تعهد به صندوق جزئی از سفر سالک است بسوی یک زندگی فداکارانه و سخاوتمندانه.  امّا چون تعهد وقت معینی دارد و معمولاً به پروژه‌ایی متصل است با تبرّعات معمولی کمی تفاوت دارد.  تبرّعات منظم به صندوق بهائی تعهدی است که شخص مؤمن برای ابراز عشق به حضرت‌بهاءالله تا آخر عمر تقدیم می‌کند.  این تعهد مشروط به احتیاج محفل و یا برنامهٔ مخصوصی در جامعه نیست. ایثار تبرّع از روزی که حضرت‌بهاءالله را بعنوان مظهر ظهور الهی قبول می‌کنیم شروع می‌گردد و تا آخرین روز زندگی‌مان ادامه دارد.  هر کس باید بدون وقفه سفر خود را در این راه شروع کند تا به اسرار آن پی برد.

وقتی در مورد کمک به احتیاجات ضروری صندوق محفل روحانی تعهدنامه پر می‌کنیم، این برای ما باعث ازدیاد برکت است چون به ماکمک می‌کند از سرحد فداکاری‌های معمولی خود در تقدیم تبرّعات همیشگی بگذریم.  مثل اینست که انسان سعی کند افق بخشندگی خود را بالاتر برد.  اما خزانه‌دار باید در نظر داشته باشیم که در موقع صحبت در مورد تعهد هیچ فشار و یا اجباری نباید وارد شود. هر فردی باید خودش با فکر و خواسته خود قدم‌بردارد و تعهدنامه را پرکند.  شالوده تعهد پول نیست، تصمیم شخص است به فداکاری و گشاده‌دستی.  در مورد تعهد بیت‌العدل اعظم  الهی چنین می‌فرمایند:

 

"تعهد می‌تواند برای تشویق احباء به تقدیم تبرّعات به صندوق، روش خوبی باشد که بواسطهٔ آن محفل روحانی احتیاجات ضروری جامعه را به نظر مؤمنین برساند.  این روش خصوصاً در مواقعی مفید است که محفل روحانی با برنامه‌های سنگین و پروژه‌های بزرگی روبرو می‌شود، مثل ساختن حظیر‌ةالقدس یا تأسیس یک مدرسه تربیتی.  در اینصورت محفل مجبور است از طریق تعهدنامهٔ محرمانه با احباء مشورت کرده ارزیابی نماید که چقدر از پروژه را احباء تقبل می‌کنند.  امّا اِعمال هرگونه فشار بطورکلی بر خلاف موازین و تعالیم بهائی حساب می‌شود چه در موقع پخش تعهدنامه‌ و چه در موقع جمع‌آوری وجه.  البته بعد از اینکه شخص تعهدنامه پرکرد و تقدیم نمود، یادآوری کوچک و یا پی‌گیری در کمال متانت بلامانع است. امّا محفل باید بیدار باشد که تعهدنامه، از جنبهٔ قانونی حکم هیچگونه قراردادی را ندارد. پرداخت تعهد منوط به وجدان شخص است و بس.  سیاههٔ نام کسانی که تعهد داده‌اند نباید به هیچ وجه منتشر گردد." (ترجمه غیر رسمی)

bottom of page